Korna på Knutsta Charolais

Allt började julen 1992 då de första renrasiga charolaisdjuren kom till Knutsta bestående av fem dräktiga kor från Skalltorps Charolais. Sedan dess har vi regelbundet förnyat vår besättning med inköp av hondjur. Vi vill hela tiden förnya linjerna för att på så sätt alltid kunna erbjuda en tjur till återkommande tjurkunder.

Hösten 2013 köptes fem anguskvior och fem herefordkvigor. Målet är att med angusdjuren bygga upp en renrasig Red Angus-besättning på 30-40 moderdjur. Målet med hereforddjuren är att med herefordkorna och Red Angus-djur få fram lätta korsningskor sk. Red Baldies eller som vi kallar de Hergus. De kommer att producera slaktdjur.

Vintern 2017/18 föddes 30 kalvar efter semin. Våren 2018 kommer det att semienras ca 70 hondjur. På våra Red Angus använder vi till 90% importerad sperma (Lancaster, Tobak, Grand Slam, Iron Ore, Magnum och Deep Canyon) samt svensk semin i form av Kebab. Våra Charolais semineras till 50% av svensk semin (Gustav, Gabriel, Ivenhoe, Jackson, Grönekulla, Manolito och Hero) samt ca 50% imporerad sperma (Joker, Grieg, Virgil, Zeal samt Kimu Bennet).

Kalvningssäsongen 2018/19 har vi stallat in 88 dräktiga hondjur varav ca hälften Red Angus och hälften Charolais samt några få korsningar.