Korna på Knutsta Skattegård

Allt började julen 1992 då de första renrasiga charolaisdjuren kom till Knutsta bestående av fem dräktiga kor från Skalltorps Charolais. Sedan dess har vi regelbundet förnyat vår besättning med inköp av hondjur. Vi vill hela tiden förnya linjerna för att på så sätt alltid kunna erbjuda en tjur till återkommande tjurkunder.

Hösten 2013 köptes fem Red Anguskvior från Stenhammar. Målet med Red Angusdjuren var att bygga upp en renrasig Red Angus-besättning på ca 50-talet moderdjur. Hösten 2019 breddades vår avel med ett antal svarta Angusdjur och ett antal Hereford samt en Wagyu. Vart vår besättning är på väg får tiden utvisa.

Med hjälp av stor andel seminanvändning kan vi ha en väldigt bred avel och avle aktivt på Charolais, Red Angus, Black Angus, Hereford och lite smått även Wagyu.

Hösten 2021 stallas ca 87  hondjur in där 78 hondjur är dräktiga med semin vilket vi är jättenöjda med!

bland