Knutsta Skattegård ägs och drivs sedan Vid årsskiftet 2012/2013 av Mattias och Anna Wistrand. Här bor också våra två söner Melker och Algot.

Knutsta Skattegård brukas i därför i dagsläget av tredje generationen Wistrand. Mattias pappa Stefan och mamma Eva brukade gården i drygt trettio år. Mattias farföräldrar Gerd och Ingvar Wistrand köpte gården 1963 efter ett antal år som arrendatorer med ett 40-tal mjölkkor under Stora Sundby slott.

När Eva och Stefan köpte gården 1981 bedrevs traditionell växtodling och tjuruppfödning i mindre skala. Julen 1992 köptes de första renrasiga Charolaisdjuren och sedan dess har besättningen växt och gården omvandlats till en mer utpräglad djurgård. Koantalet har de senaste 15 åren legat på ca 23-26 kalvande kor varje år. År 2001 byggdes ett nytt lösdriftsstall med plats för totalt 46 djur.

2013 kompletterade vi vår tunga köttras Charolais med en lättare ras och valet föll på  röd angus. Dessutom köptes några korsningskor in för ren köttproduktion.  Brukskorna har avyttrats och vi har kompletterat korna med andra raser. Vi föder i dagsläget upp stambokförda djur av raserna Charolais, Red Angus, Black Angus, Hereford samt liten skala även Wagyu.  

2015 byggdes ett nytt stall och sen dess har produktionen utökats till ca 80-90 dräktiga årligen.  Vi brukar idag ca 160 ha åker- och betesmark. Utöver det ett antal hektar på skötselavtal.

Våren 2023 har vi 87 kor och under sommaren kommer ca 135 hondjur att betäckas med målet att stalla in 90 dräktiga kor. Vi inriktar oss numer även till att sälja dräktiga hondjur av olika varianter, allt från bukskvigor till stambokförda hondjur dräktiga med semin. Tack vare semin har vårt användande av egna tjurar minskats till att bara innefatta ett par stycken.

Stallperioden för ungdjuren är från månadsskiftet september/oktober till tjurarna säljs till avel eller går till slakt. Kvigorna är installade till början av maj. Korna stallas in i november, kalvar i januari-februari och släpps ut på bete 1 maj. Kor och kvigor går alltså på bete från början av maj till november och äter då enbart gräs de betar. Under stallsäsongen äter korna och kvigorna enbart ensilage. Tjurarna får fri tillgång till ensilage samt ett par kg kraftfoder om dagen.

Vår produktion var ekologiskt certifierad enligt KRAV´s regelverk sedan maj 2014. Våren 2021 går vi över till EU-ekologisk produktion, detta för att reglerna för handlande med djur med Embryo-framtagning är enklare. 

Vi har också uppfödning av labradorer av jakttyp med kennelprefixet Wijmas. Våra hundar och kenneln kan ni läsa mer om på hundarnas egen hemsida.

Anna och Mattias Wistrand, Knutsta Skattegård, 635 35 Stora Sundby

 

Mattias 0706946384

Anna 0731505424

 

Epost mailto:knutstacharolais@gmail.com

 

                        

Vita kor

röd ko

Bi