Knutsta Skattegård ägs och drivs sedan Vid årsskiftet 2012/2013 av Mattias och Anna Wistrand. Här bor också våra två söner Melker och Algot.

Knutsta Skattegård brukas i därför i dagsläget av tredje generationen Wistrand. Mattias pappa Stefan och mamma Eva brukade gården i drygt trettio år. Mattias farföräldrar Gerd och Ingvar Wistrand köpte gården 1963 efter ett antal år som arrendatorer med ett 40-tal mjölkkor under Stora Sundby slott.

När Eva och Stefan köpte gården 1981 bedrevs traditionell växtodling och tjuruppfödning i mindre skala. Julen 1992 köptes de första renrasiga Charolaisdjuren och sedan dess har besättningen växt och gården omvandlats till en mer utpräglad djurgård. Koantalet har de senaste 15 åren legat på ca 23-26 kalvande kor varje år. År 2001 byggdes ett nytt lösdriftsstall med plats för totalt 46 djur.

För två år sedan kompletterade vi vår tunga köttras Charolais med en lättare ras och valet föll på  röd angus. Dessutom köptes några korsningskor in för ren köttproduktion. Vi har därför stamboksförda besättningar av såväl Charolais som röd Angus liksom en bruksbesättning.  

De senaste två åren har produktionen utökats och vi fortsätter expandera. År 2015 var det 40 kalvande kor här på gården och förhoppningen är att det antalet ska vara ca 70 år 2016. Hösten 2015 byggdes ett nytt lösdriftsstall för korna med plats för 80 kor. Ungdjuren kommer då att gå i gamla lösdriftsstallet. Vi brukar idag ca 220 ha åker- och betesmark varav den största delen arrenderas eller sköts via skötselavtal. 

Våren 2021 har vi 80 kor och under sommaren kommer ca 130 hondjur att betäckas med målet att stalla in 90 dräktiga kor. Vi inriktar oss numer även till att sälja dräktiga hondjur av olika varianter, allt från bukskvigor till stambokförda hondjur dräktiga med semin. Tack vare semin har vårt användande av egna tjurar minskats till att bara innefatta ett par stycken.

Stallperioden för ungdjuren är från månadsskiftet september/oktober till tjurarna säljs till avel eller går till slakt. Kvigorna är installade till början av maj. Korna stallas in i november, kalvar i december till mars och släpps ut på bete 1 maj. Kor och kvigor går alltså på bete från början av maj till november och äter då enbart gräs de betar. Under stallsäsongen äter korna och kvigorna enbart ensilage. Tjurarna får fri tillgång till ensilage samt ett par kg kraftfoder om dagen.

Vår produktion är ekologiskt certifierad enligt KRAVs regelverk sedan maj 2014. Våren 2021 går vi över till EU-ekologisk produktion, detta för att reglerna för handlande med djur med Embryo-framtagning är enklare. 

Vi har också uppfödning av labradorer av jakttyp med kennelprefixet Wijmas. Våra hundar och kenneln kan ni läsa mer om på hundarnas egen hemsida.

Anna och Mattias Wistrand, Knutsta Skattegård, 635 35 Stora Sundby

 

Mattias 0706946384

Anna 0731505424

 

Epost mailto:knutstacharolais@gmail.com

 

                        

Vita kor

röd ko

Bi